Kontaktuppgifter

info@filipmedf.se  |  +46 (0)73-6736381
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • Vit Edin Ikon

COACHING

&

MENTAL TRÄNING

VAD ÄR MENTAL TRÄNING?

Mental träning är träning i att bygga upp mental styrka. Mental styrka är i sin tu förmågan att kunna kontrollera tankar och fokus. Det handlar också om att med hjälp av tankar och fokus kunna kontrollera vilket tillstånd du befinner dig i. När du ska prestera som bäst, vilket tillstånd behöver du befinna dig i då?

Vår hjärna och vårt nervsystem är komplext, men ändå väldigt enkelt. Att förstå varför du har de beteenden du har, bryta dessa och skapa nya positiva beteenden - det går att göra med enkla metoder. Mental träning handlar om att göra dig medveten om de beteenden du automatiskt har lärt dig att använda när något händer i din omgivning. 

Mental träning handlar också om att fylla sin verktygslåda med metoder och tekniker att ta till i stunder då du blir utmanad.

HUR FUNGERAR MENTAL TRÄNING?

Det finns flera olika sätt att jobba med mental träning, men i grunden handlar det om två olika saker:

1. Kontinuerlig träning

Att träna den mentala muskeln är som att gå och träna en muskel på gymmet. Ju mer du tränar desto starkare och mer uthållig blir den. Hur kan du träna den mentala muskeln kontinuerligt? Här kommer tekniker såsom meditation och mindfulness in. Dessa tekniker handlar om att lära hjärnan att inte reagera på det som händer i den yttre världen.

Annan form av kontinuerlig träning är att försätta sig i olika tillstånd - såsom avslappning. Avslappning och stresshantering är A och O för att förändra beteenden. Stress hindrar oss från att förändras eftersom i stress gör vi som vi alltid har gjort - det är så vår hjärna och vårt nervsystem är uppbyggt.

2. Specifik träning

Ofta har vi specifika beteenden eller rädslor som hindrar oss från att lyckas med det vi vill. Här kan den specifika träningen komma till nytta. Den handlar om att, tillsammans med en coach, bryta dessa mönster och skapa nya. 

VARFÖR ALLA BEHÖVER MENTAL TRÄNING

Alla behöver mental träning för att allting börjar med mental träning. Du vet säkert att för att lyckas krävs det hårt jobb, men vad krävs för att jobba hårt? Mental träning såklart.

Att säga att "jag behöver inte mental träning" är ungefär som att säga "jag behöver inte träna för att hålla mig i form".

En av anledningarna till att ta hjälp av någon annan med mental träning är att det ofta är svårt att genomföra förändringar på egen hand - för vi ser inte våra egna beteenden - våra "blind spots".

Att jobba med någon annan kring mental träning gör också att processen går mycket fortare.

Filip hjälper idag Sveriges största idrottstalanger med mental träning

ARVID LÜNING

1:a Motocross SM, U17/125cc, 2018

"Utan Filips hjälp med mental träning hade det inte gått lika bra som det gjorde under 2018"

  • Instagram - svarta cirkeln

FÖRFRÅGAN COACHING & MENTAL TRÄNING